Dé expert
voor huidproblemen

Standpunten en leidraden

Standpunten

Een standpunt is een document dat ingaat op een actuele (zorg)vraag en (tijdelijk) richting geeft aan zorgverleners en zorggebruikers wanneer een richtlijn ontbreekt of niet meer up to date is. Een dergelijk document wordt dan ad hoc en versneld opgesteld door een wetenschappelijke vereniging en kan worden gebruikt als voorloper van een (nieuwe of herziene) richtlijn of module van een richtlijn. De standpunten van de NVDV zijn bedoeld als onderbouwing voor het eigen ziekenhuisbeleid. De wetgever stelt ziekenhuisstandpunten boven landelijke verenigingsstandpunten.
Voor nieuwe geneesmiddelen is er een procedure opgesteld over de werkwijze waarop een dergelijk standpunt tot stand komt:
Procedure nieuwe geneesmiddelen
Flowdiagram procedure 2023

Leidraden

Een leidraad is een document met aanbevelingen over vaak organisatorische en/of uitvoerende zaken, ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg; het betreft met name procesgeoriënteerde afspraken of adviezen. Leidraden berusten dus meer op consensus dan op wetenschappelijk bewijs. Zij kunnen een meer stringent karakter hebben dan richtlijnen.