'We geloven in goede huidzorg.
Betere kwaliteit van het leven.'

Kwaliteit

PROMS

Vragenlijsten

POEM vragenlijst
VEINES-Sym vragenlijst

PROMs zijn eenvoudige vragenlijsten bestaande uit maximaal 30 vragen om inzicht te krijgen in de geleverde dermatologische zorg. De registratie commissie heeft geadviseerd om de volgende vragenlijsten te gebruiken namelijk de Patient Oriented Eczema Maesure (POEM) voor handeczeem en de VEINES-Sym voor varices. Andere vormen van PROM’s zijn de numuric rating scale jeuk of pijn. Hierbij geeft de patient op een schaal van 0-10 aan, hoeveel last hij of zij van de aandoening heeft. (0 betekent geen last en 10 betekent heel veel last).