'We geloven in goede huidzorg.
Betere kwaliteit van het leven.'

Kwaliteit

Indicatoren

Indicatoren

Jaarlijks worden landelijk verplichte indicatoren uitgevraagd via de Transparantiekalender (door ZiNL) en de Basisset (door IGJ). Hoewel er overlap bestaat op een aantal onderwerpen/aandoeningen zijn dit twee verschillende sporen, met elk hun eigen bestuurlijke afspraken, samenwerkingspartners en doelen. Bij de ontwikkeling van indicatoren wordt voor beide trajecten een vergelijkbaar proces van (door)ontwikkeling, commentaar- en autorisatiefase doorlopen. De tijdpaden lopen echter niet synchroon.

1. Indicatoren in de Basisset Medisch Specialistische Zorg
Ziekenhuizen en particuliere klinieken leveren ieder jaar indicatoren aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze worden gebruikt als basis voor het risicotoezicht. De indicatorensets worden jaarlijks herzien/herbeoordeeld onder regie van de Inspectie door de FMS, V&VN, NVZ, NFU en ZKN. De indicatoren zijn samengevoegd in de Basisset Medisch Specialistische Zorg welke te vinden zijn op de website van de Inspectie Gezondheisdzorg en Jeugd (https://www.igj.nl/zorgsectoren/ziekenhuizen-en-klinieken/indicatoren-medisch-specialistische-zorg). Leren en verbeteren is hier het belangrijkste uitgangspunt, en daarmee het reduceren van de risico’s voor de patiënt. De IGJ rapporteert jaarlijks over de resultaten van de Basisset via ‘Het resultaat telt’.

2. Indicatoren in de Transparantiekalender, Zichtbare Zorg
Het beschikbaar stellen van kwaliteitsinformatie is een wettelijke opdracht aan zorgaanbieders. Ziekenhuizen en particuliere klinieken leveren ieder jaar kwaliteitsgegevens over de gestelde indicatoren aan bij het Zorginstituut Nederland. De indicatoren worden ontwikkeld binnen het programma Zichtbare Zorg door drie partijen:
- Zorgverzekeraars
- Zorgaanbieders (koepels van Ziekenhuizen, V&VN en FMS)
- Patiëntenorganisaties.

Het doel van deze indicatoren is drieledig: leren en verbeteren (zorgaanbieders), beschikbaar maken van keuze-informatie (patiëntenorganisaties) en inkoop informatie genereren (zorgverzekeraars).
De indicatorensets worden jaarlijks herzien/herbeoordeeld onder regie van het Zorginstituut door de betrokken partijen. De NVDV is betrokken bij 4 indicatoren:
- Psoriasis
- Constitutioneel eczeem
- Veneuze Ziekten
- Melanoom

De indicatoren zijn te vinden op de website Zorg inzicht van het Zorginstituut Nederland.
Ook zijn via deze website de openbare kwaliteitsgegevens in te zien.