'We geloven in goede huidzorg.
Betere kwaliteit van het leven.'

Kwaliteit

Werkinstructies

Een werkinstructie is een document waarin de onderdelen van een procedure of ingreep voor de lokale setting stapsgewijs staan beschreven. Het ondersteunt dat (belangrijke) onderdelen van een ingreep in de voorbereiding of uitvoering worden nageleefd. Net als richtlijnen dragen werkinstructies bij aan betere zorg, meer transparantie en minder ongewenste praktijkvariatie. De werkinstructies van de NVDV vormen een blauwdruk. Dermatologen kunnen deze aanpassen aan de lokale setting van een praktijk.

Momenteel zijn er de volgende werkinstructies:


Protocol Hyason:


De commissie Praktijkvoering nodigt dermatologen nadrukkelijk uit verbeterpunten, nieuwe onderwerpen en eigen werkinstructie aan te dragen. Juist deze interactie tussen de leden en de commissie levert steeds betere documenten op die we aan alle leden beschikbaar stellen. We horen graag van u via: secretariaat@nvdv.nl