'We geloven in goede huidzorg.
Betere kwaliteit van het leven'.

Richtlijnen en onderzoek

Klinische Trials

Onderstaand treft u de op dit moment lopende studies aan. Wilt u hier een lopende studie aan toevoegen, stuurt u dan a.u.b. onderstaande gegevens naar secretariaat@nvdv.nl.

Dutch trial register

  • Titel
  • Trialregistratienummer
  • Doel: graag zo kort mogelijk omschrijven
  • Belangrijkste inclusiecriteria: graag zo kort mogelijk omschrijven
  • Verwachte startdatum: alleen invullen indien nog niet gestart is
  • Contactgegevens
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Study  Titel 
Doelstelling 
Belangrijkste inclusie criteria
Contact

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------