'We geloven in goede huidzorg.
Betere kwaliteit van het leven.'

Kwaliteit

Nationaal Actieplan Huidkanker

Het rapport ‘Huidkanker in Nederland - cijfers uit 30 jaar Nederlandse Kankerregistratie’ (IKNL, oktober 2019) bevestigde nogmaals de al jaren toegenomen en ook de komende jaren nog altijd verder toenemende aantallen huidkankerpatiënten in Nederland. Deze leggen een grote druk op de houdbaarheid (bemensbaarheid en betaalbaarheid) en daarmee ook op de kwaliteit van de huidkankerzorg van nu én morgen. Het rapport roept dan ook op tot een nationaal ‘plan van aanpak’ tegen huidkanker.

Inmiddels hebben NVDV (beroepsvereniging van Nederlandse dermatologen) en IKNL de handsschoen opgepakt en een gezamenlijke route uitgestippeld om tot een Nationaal Actieplan Huidkanker te komen. Een van de onderdelen daarvan was het instellen van en overkoepelende stuurgroep die fungeert als aanjager voor het continu monitoren en verbeteren van de houdbaarheid en kwaliteit van de huidkankerzorg in Nederland. Deze stuurgroep* bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste probleemeigenaars (organisaties van patiënten en professionals), aangevuld met adviseurs uit de werelden van onderzoek en wetenschap respectievelijk politiek en beleid (inclusief zorgverzekeraars).

Het nationaal Actieplan Huidkanker: 

Nationaal Actieplan Huidkanker in PDF


Oproep van de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland aan ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) / Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF. 

Manifest gezonde, zonveilige sportomgeving


Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
Loïs Ricken (beleidsadviseur NVDV): l.ricken@nvdv.nl  
Jos de Groot (senior adviseur IKNL): j.degroot@iknl.nl

* Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland (samenstelling):
- Arno Rutte, directeur Vintura (voorzitter Stuurgroep)
- Loïs Ricken, (secretaris Stuurgroep)
- Jos de Groot, senior-adviseur IKNL (secretaris Stuurgroep)
- Arjan van Dijk, wetenschappelijk onderzoeker/projectleider Zonkrachtactieplan RIVM
- Brigitta Boonen, directeur Euroskin
- Chris Oomen, voormalig directeur/bestuurder DSW
- Florijn Jacobi, wetenschappelijk medewerker NHG
- Gert Westert, hoogleraar gezondheidszorgonderzoek Radboudumc
- Jaap Touw, voorzitter De Huidkanker Stichting/HUKAs (patiëntenorganisatie)
- Hein de Vries, hoogleraar gezondheidscommunicatie UM
- Klara Mosterd, voorzitter Domeingroep Oncologie NVDV
- Martina Rooijakkers, secretaris Stichting Melanoom (patiëntenorganisatie)
- Niels Chavannes, hoogleraar huisartsgeneeskunde met als speciaal aandachtsgebied eHealth LUMC
- Tamar Nijsten, hoogleraar dermatologie EUR
- Valery Lemmens, lid Raad van Bestuur IKNL, hoogleraar kankerepidemiologie / kankersurveillance EUR