Dé expert
voor huidproblemen

COVID-19

Sinds begin oktober is een vaccinatiecampagne gestart tegen COVID-19. Wij verzoeken jullie met name de patiënten jonger dan 60 jaar te attenderen op deze vaccinatieronde, zij krijgen namelijk geen persoonlijke uitnodiging voor vaccinatie. Verwijzing voor maatwerk is en blijft mogelijk, en wordt in dit schrijven toegelicht.

Doelgroepen
- Vaccinatie in het najaar is geadviseerd voor de volgende doelgroepen:
- Personen van 60 jaar en ouder;
- Mensen vanaf 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks de uitnodiging krijgen voor de griepprik (bijvoorbeeld mensen met hart- en vaatziekten, diabetes, of een longaandoening);
- Volwassenen en kinderen uit medisch hoogrisicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een ernstige afweerstoornis);
- Personen die zwanger zijn;
- Zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact

Vaccinkeuze
De vaccinatie gaat uitgevoerd worden met een monovalent mRNA-vaccin gericht tegen de XBB.1.5 virusvariant, die de nu circulerende virusvarianten beter neutraliseert dan de eerder gebruikte vaccins.

Relevante documenten

Tijdsbeloop
De vaccinatiecampagne met dit vaccin loopt van de eerste week van oktober tot eind december 2023.

Uitnodigingen en informeren

  • Personen van 60 jaar en ouder krijgen een persoonlijke uitnodiging van het RIVM voor de coronaprik.
  • Personen tussen de 18-59 jaar die een indicatie hebben voor de coronaprik omdat ze tot de griepprikgroep of medisch hoogrisicogroep (gaan) behoren krijgen geen persoonlijke uitnodiging. Het RIVM kan hen niet uitnodigingen omdat medische informatie alleen beschikbaar is bij de behandelend (huis)arts. Zij krijgen van hun huisarts een uitnodiging voor de jaarlijkse influenzavaccinatie, maar niet voor de coronaprik.

Informeren van deze groep gebeurd als volgt:
- Zij zullen geattendeerd worden op de COVID-19-vaccinatie door middel van een (gerichte) publiekscampagne.
- Naast de publiekscampagne kan ook de behandelend arts de patiënten attenderen op het belang van de coronaprik op basis van bovengenoemde indicaties.
- Er is een online toolkit evenals een folder gemaakt voor de verschillende doelgroepen met o.a. informatie over hoe een afspraak gemaakt kan worden en waarom de coronaprik van belang is. Via de online toolkit kunnen professionals informatiemateriaal downloaden om dit bijvoorbeeld op de polikliniek neer te leggen of uit te delen. Dit informatiemateriaal is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid onder het kopje ‘Communicatiemiddelen’. Er is een folder en infographic over de coronaprik die op de website van de Rijksoverheid te vinden is (onder het kopje ‘specifieke doelgroepen’). U kunt deze infographic uitprinten.

Patiënten van 18-59 jaar met een indicatie voor de griepprik kunnen zelf een afspraak inplannen bij de GGD voor een coronaprik. Hiervoor hebben ze geen uitnodigingsbrief of verwijsbrief nodig. Dat men hiervoor zelf een afspraak moet maken, zal ook duidelijk worden gecommuniceerd in de campagne. Er is nu nog geen ruimte voor vrije inloop zonder afspraak.

Individueel maatwerk
Naast de vaccinatiecampagne die loopt van oktober tot eind december 2023 blijft maatwerk mogelijk voor medisch hoog risicopatiënten in 2024. Er was al een verwijsbrief voor medisch specialisten om medisch hoog risicopatiënten te kunnen verwijzen naar de GGD voor een extra vaccinatie, indien de specialist dat geïndiceerd vond. Deze verwijsbrief is zo aangepast dat die ook gebruikt kan worden in 2024 door een specialist om een individuele patiënt te verwijzen voor een extra vaccinatie (niet specifiek in het najaar en bijv. vooraf aan immunosuppressiva behandeling) of een volledige hervaccinatie (bijvoorbeeld na stamceltransplantatie).

De verwijsbrief, gezondheidsvragenlijst en informatie over registratie van gegevens door het RIVM (beide dienen ter informatie bij de verwijsbrief) zijn op deze website beschikbaar. De Verwijsbrief is ook in 2024 bruikbaar, dus ook na het afronden van de najaarsronde.

Vaccineren in ziekenhuis
Het zetten van een COVID-19-vaccinatie, op kleine schaal, in uitzonderingssituaties voor medisch hoog risicopatiënten blijft mogelijk in ziekenhuizen tijdens de najaarscampagne van 2023. Ziekenhuizen kunnen bestellen via hun ziekenhuisapotheek. Er staat géén vergoeding tegenover het vaccinatieconsult.

LCI Handleiding
De herziening van de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19 vaccinatie en de Handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten met het te voeren vaccinatiebeleid zijn op 22 september gepubliceerd.

Het Gezondheidsraad advies over deze COVID-19-vaccinatie (“coronaprik”) is hier terug te vinden. Daarnaast is een Kamerbrief gepubliceerd met betrekking tot de uitvoeringsaspecten van de komende COVID-19-vaccinatieronde voor specifieke doelgroepen in het najaar van 2023.

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag.

---------------------------------------------------------------------------

Frequent en correct handen wassen en desinfecteren is essentieel om de verspreiding van COVID-19 door het SARS-CoV-2-virus tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen echter leiden tot een droge en geïrriteerde huid of tot handeczeem.
De NVDV heeft een overzicht van adviezen opgesteld om deze problemen te voorkomen en/of te behandelen.

Tips voor zorgprofessionals: wat te doen bij droge handen of handeczeem