We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Behandelingen

Propranolol (Hemangiol)

Scan deze qr-code om direct de folder te downloaden

OF

Download de Patiëntenfolder in PDF

Bij uw kind is besloten, of wordt overwogen, om te starten met propranolol als behandeling voor het hemangioom (zie de foldertekst ‘Hemangiomen en wijnvlekken’). Propranolol drank is bekend onder de merknaam Hemangiol®. In deze folder vindt u informatie over dit geneesmiddel.

Wat is propranolol?

Behandeling met propranolol voor hemangiomen wordt sinds 2008 toegepast. Propranolol heeft een remmende werking op de groei. Het is de eerste keus bij hemangiomen waarvoor een behandeling om medische redenen noodzakelijk is. Belangrijk is te weten dat hemangiomen na het eerste levensjaar spontaan kleiner worden en geleidelijk verdwijnen. Toch kan soms gekozen worden om hemangiomen te behandelen.

Hoe werkt propranolol?

Propranolol is een geneesmiddel dat al vele jaren wordt gebruikt bij hartritmestoornissen of een verdikte hartspier. Het maakt deel uit van een groep geneesmiddelen die bètablokkers heten. Deze zorgen ervoor dat de hartslag en bloeddruk lager worden. Waarom propranolol goed werkzaam is bij hemangiomen is niet goed bekend. Mogelijk werkt het door het samenknijpen van de bloedvaatjes en / of remt het de groei van de kleine bloedvaatjes.

Hoe goed werkt propranolol drank?

Propranolol drank (Hemangiol®) kan goed werkzaam zijn en kan gestart worden bij kinderen in de leeftijd van 5 weken tot 5 maanden. Uit onderzoek blijkt dat het zorgt voor afname van roodheid, bloedvaatjes, huidverdikking en zwelling in zes maanden.

Wanneer kan propranolol drank voorgeschreven worden?

Als er sprake is van een groeiend hemangioom waarvoor systemische behandeling noodzakelijk is:

 • Bij levensbedreigende of functie beperkende hemangiomen
 • Bij open of bloedende hemangiomen met pijn of onvoldoende reagerend op wondbehandeling
 • Bij hemangiomen met een risico op blijvende littekens of ontsiering.

Hoe wordt propranolol drank gebruikt?

De behandeling moet gestart worden bij kinderen in de leeftijd van 5 weken tot 5 maanden. De aanbevolen startdosis is 1 mg / kg / dag die over twee afzonderlijke doses van 0,5 mg / kg wordt verdeeld. Het wordt aanbevolen om de dosis onder medisch toezicht tot de therapeutische dosis als volgt te verhogen: 1 mg / kg / dag gedurende 1 week, dan 2 mg / kg / dag gedurende 1 week en dan 3 mg / kg / dag als onderhoudsdosis. De therapeutische dosis bedraagt 3 mg / kg / dag, die ook in 2 afzonderlijke doses van elk 1,5 mg / kg moet worden toegediend, één ’s morgens en één in de late namiddag, met een tijdsinterval van minstens 9 uur tussen twee innamen. Het geneesmiddel moet tijdens of onmiddellijk na een voeding worden ingenomen.

De duur van de behandeling is 6 maanden. Hemangiol® drank wordt met behulp van een meegeleverde doseerspuit rechtstreeks in de mond van de baby toegediend en is hierdoor makkelijk toe te dienen aan baby's.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Mogelijke bijwerkingen zijn:

 • Vermoeidheid
 • Duizeligheid
 • Maag-darmklachten zoals misselijkheid,
 • Diarree of verstopping
 • Hoofdpijn
 • Koude handen en voeten
 • Droge mond
 • Slaapstoornissen
 • Droge ogen
 • Haaruitval
 • Allergische reacties zoals huiduitslag
 • Dalingen van het bloedglucosegehalte (hypoglykemie), met verhoogde kans op
 • Hypoglykemisch insult
 • Daling van de hartslag en van de systolische bloeddruk
 • Verergerde luchtweginfecties met ademnood.

Wanneer mag uw kind propranolol drank niet krijgen?

Als uw kind:

 • Vroegtijdig (prematuur) geboren is en hij / zij de gecorrigeerde leeftijd van 5 weken nog niet heeft bereikt
 • Allergisch is voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de patiëntenbijsluiter. Een allergische reactie kan bestaan uit huiduitslag, jeuk of kortademigheid.
 • Bronchiale hyperreactiviteit heeft of al eerder last heeft gehad van ademhalingsproblemen.
 • Een trage hartslag heeft voor zijn / haar leeftijd. Raadpleeg hiervoor uw arts als u twijfelt.
 • Een hartprobleem heeft (zoals hartritmestoornissen en hartfalen).
 • Een heel lage bloeddruk heeft.
 • Problemen heeft met de bloedsomloop waardoor de tenen en vingers gevoelloos en bleek zijn.
 • Vatbaar is voor een laag bloedsuikergehalte.
 • Een hoge bloeddruk heeft die veroorzaakt is door een tumor in de bijnier. Dit wordt ‘feochromocytoom’ genoemd.

Het is tevens belangrijk uw arts in te lichten over bovengenoemde afwijkingen in de familie.

Als u uw kind borstvoeding geeft en als u geneesmiddelen gebruikt die niet samen met propranolol drank mogen worden gebruikt, mag u uw baby dit geneesmiddel niet geven.

Bij problemen met propranolol kan overwogen worden of een ander geneesmiddel, atenolol, een alternatief is.

Bovenstaande informatie is géén vervanging van de bijsluiter die u in de verpakking van propranolol drank vindt. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze met uw dermatoloog bespreken.