We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Behandelingen

Mycofenolaatmofetil (Cellcept®, Myfenax®)

Scan deze qr-code om direct de folder te downloaden

OF

Download de Patiëntenfolder in PDF

Cellcept®, Myfenax®

Uw dermatoloog heeft met u gesproken over mycofenolaatmofetil. In deze folder vindt u informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u deze altijd bespreken met uw dermatoloog.

Let op: deze folder is geen vervanging van de bijsluiter. Lees ook altijd de bijsluiter voordat u aan het medicijn begint om goed op de hoogte te zijn van de werking, bijwerkingen en interacties met uw overige medicatie.

Wat is mycofenolaatmofetil?

Mycofenolaatmofetil – hierna MMF genoemd - behoort tot de groep van immunosuppressiva. Dit zijn geneesmiddelen die de natuurlijke lichaamsafweer onderdrukken. Dit betekent dat het de sterkte van uw afweersysteem vermindert. MMF is ontwikkeld en geregistreerd voor mensen die een orgaan hebben gekregen door middel van orgaantransplantatie om een afstotingsreactie te voorkomen. MMF wordt echter ook gebruikt in de behandeling van bepaalde huidaandoeningen. De meeste dermatologen hebben ervaring met dit middel. Het doel van een behandeling met MMF is uw huidaandoening tot rust te brengen.

Hoe werkt MMF?

MMF is een middel dat het afweersysteem onderdrukt. Door het afweersysteem te onderdrukken remt het bepaalde huidaandoeningen. Genezing treedt niet op. Wanneer blijkt dat u goed op de behandeling reageert en de bloedcontroles goed blijven, kan MMF meerdere jaren gebruikt worden.

Wanneer werkt MMF?

Het effect van MMF merkt u niet meteen. Meestal na 6 tot 8 weken, en soms pas na 3 maanden, merkt u dat uw huidaandoening rustiger wordt.

Hoe goed werkt MMF?

MMF heeft een redelijk tot goed effect op constitutioneel eczeem. Bij andere huidaandoeningen is het effect (per persoon) verschillend. U kunt dit met uw dermatoloog bespreken. Uw huidaandoening zoals constitutioneel eczeem geneest niet door de behandeling met MMF, maar de klachten verminderen binnen enkele weken tot enkele maanden. Na het steeds minder gebruiken (afbouwen) of stoppen van MMF kunnen de huidplekken weer terugkomen. Ondanks dat er bijwerkingen bij dit medicament beschreven zijn, is er ruime ervaring met dit medicament in de dermatologie. De overgrote meerderheid van de patiënten verdraagt dit medicament goed en ervaart goed effect op de huid.

Wanneer schrijft uw dermatoloog MMF voor?

 • Constitutioneel eczeem (zie NVDV folder ‘Constitutioneel eczeem’). Dit is off-label, dat wil zeggen niet officieel geregistreerd voor deze ziekte maar wel in de richtlijn genoemd als behandeling.
 • Soms wordt MMF ook voor een andere huidaandoening voorgeschreven. Dit is ook altijd off-label.

Wanneer mag u GEEN MMF gebruiken?

 • Als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
 • Als u (man of vrouw) een kinderwens heeft. Het advies is om minimaal 3 maanden te stoppen met MMF voordat u of uw partner zwanger zou willen worden. MMF heeft geen invloed op uw vruchtbaarheid.
 • Als u recent een levend verzwakt vaccin heeft gehad of er nog een moet gaan krijgen. De jaarlijkse griepprik is geen levens verzwakt vaccin en mag wel (zie verder onder kopje ‘kan MMF samen met andere medicijnen gebruikt worden?’).

Hoeveel capsules moet u nemen?

MMF is een geneesmiddel in de vorm van tabletten van 500 mg en capsules van 250 mg. U slikt uw tabletten/capsules 2 keer per dag. De dosis wordt door uw dermatoloog bepaald.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen door het gebruik van MMF?

Tijdens het gebruik van MMF kunt u last krijgen van bijwerkingen. Niet iedereen krijgt bijwerkingen. De kans op bijwerkingen hangt af van uw eigen gevoeligheid en de voorgeschreven hoeveelheid MMF.

De meest voorkomende mogelijke bijwerkingen:

 • Maagdarmklachten zoals misselijkheid en braken.
 • Blaasontsteking en schimmelinfecties.
 • Activatie van koortslip op gordelroos (herpes simplex en herpes zoster).
 • Daling van de witte en/of rode bloedcellen. Dit zal uw arts regelmatig onderzoeken door middel van bloedonderzoek.

Zeldzame mogelijke bijwerkingen:

 • Nier- en leverstoornissen.
 • Forse daling bloedcellen.

Er zijn nog een aantal andere bijwerkingen van MMF beschreven. Voor een compleet overzicht van de mogelijke bijwerkingen is het van belang de bijsluiter van MMF goed te lezen voordat u met het geneesmiddel begint.

Indien u denkt last te hebben van bijwerkingen, neem dan contact op met uw dermatoloog.

Waarom moet u uw bloed laten controleren als u MMF gebruikt?

In uw bloed worden de witte en rode bloedcellen, bloedplaatjes, leverwaarden en nierfunctie regelmatig gecontroleerd. MMF kan hier invloed op hebben. Vooraf en aan het begin van de behandeling zal u vaker bloed moeten laten afnemen. Uw arts wil namelijk zorgvuldig controleren hoe uw lichaam reageert op de behandeling met MMF.

Wanneer moet u uw arts waarschuwen?

 • Als u tekenen van infectie krijgt zoals koorts en koude rillingen. Neem altijd contact op, ook als dit in het weekend is kunt u uw arts bellen. Er is altijd een dermatoloog bereikbaar voor overleg.
 • Ernstige misselijkheid.
 • Ernstige diarree met bloed bij de ontlasting.
 • Gele verkleuring van de huid of ogen.
 • Lage hoeveelheid rode bloedcellen of rode bloedplaatjes. De verschijnselen zijn onder andere bleke huid, zich moe voelen, buiten adem zijn, donkere urine hebben, onverklaarde blauwe plekken en/of (neus)bloedingen krijgt.
 • Als u zwanger bent.

Wanneer u één of meer van bovenstaande bijwerkingen vaststelt, neem dan contact op met uw arts. Wanneer u wilt stoppen met MMF moet u dit in overleg met uw dermatoloog doen. Soms verdwijnt een deel van de bijwerkingen bij een verlaging van de hoeveelheid MMF.

Kan MMF samen met andere medicijnen gebruikt worden?

Het is erg belangrijk dat uw arts op de hoogte is van alle medicijnen die u gebruikt. Het is daarom verstandig om altijd een lijstje met de namen van uw medicijnen (medicatieoverzicht) mee te nemen als u naar het ziekenhuis gaat.

Ook als u al MMF gebruikt is het belangrijk dat uw voorschrijvend arts op de hoogte is van al uw medicijnen. De arts zal dan controleren of de medicijnen samen gebruikt mogen worden.

Haal uw medicatie altijd bij uw eigen apotheek op. Ook de eigen apotheek heeft een goed overzicht en kan controleren of alle medicatie die u voorgeschreven heeft gekregen samen gebruikt mag worden.

Als u naast MMF één van de volgende antibiotica gebruikt, ciprofloxacine of amoxicilline met clavulaanzuur, dan kan dit nadelig werken op het effect van MMF. Antivirusmedicijnen zoals valaciclovir kunnen de bijwerkingen van MMF versterken. Gelijktijdige inname van MMF en een maagzuurremmer zoals pantoprazol kan zorgen voor een minder goede opname van MMF in uw lichaam. Verdeel de inname van MMF en een maagzuurremmer dus over de dag.

Vaccinaties, bijvoorbeeld voor vakantie, mogen niet zomaar toegediend worden. Sommige vaccinaties bestaan uit verzwakt levend materiaal. Door het gebruikt van MMF zou u mogelijk toch (heel) ziek kunnen worden van dit vaccin. Benoem altijd aan uw arts als u nog vaccinaties nodig heeft. En benoemd altijd bij het zetten van de vaccinatie dat u dit medicijn gebruikt.

De jaarlijkse griepprik mag u wel hebben.

Wat kunt u zelf wel / niet doen?

 • Voorkom dat u of uw partner zwanger wordt. Gebruik goede anticonceptie/voorbehoedsmiddelen tijdens gebruik van MMF tot en met 3 maanden na het gebruik van MMF. Indien u vragen hierover heeft, bespreek dit dan met uw arts.
 • De jaarlijkse griepvaccinatie wordt aangeraden.
 • Voorkom gelijktijdige inname van MMF en een maagzuurremmer zoals pantoprazol.
 • Als u antibiotica moet gaan gebruiken, vertel dan altijd aan de arts dat u met MMF wordt behandeld. Sommige antibiotica beïnvloeden de werking van MMF.