We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Behandelingen

Dapson

Scan deze qr-code om direct de folder te downloaden

OF

Download de Patiëntenfolder in PDF

Uw dermatoloog heeft met u gesproken over dapson (4,4-diaminodifenylsulfone). In deze folder vindt u informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u deze altijd met uw dermatoloog bespreken.

Let op: deze folder is geen vervanging van de bijsluiter. Lees ook altijd de bijsluiter voordat u aan het medicijn begint om goed op de hoogte te zijn van de werking, bijwerkingen en interacties met uw overige medicatie

Wat is dapson?

Dapson is een antibioticum dat geregistreerd is voor de behandeling van lepra en de huidziekte dermatitis herpetiformis (ziekte van Duhring).

Ook voor andere huidaandoeningen kan dapson voorgeschreven worden. De meeste dermatologen hebben ervaring met dit middel. Het doel van een behandeling met Dapson is om de huidafwijkingen tot rust te brengen. Wanneer blijkt dat u goed op het middel reageert en de bloedcontroles goed blijven, kan dapson gedurende langere tijd gegeven worden.

Hoe werkt dapson?

Dapson heeft een antibacteriële werking door in te werken op de aanmaak van foliumzuur. Foliumzuur is o.a nodig voor de groei van bacteriën. Daarnaast heeft dapson ook een ontstekingsremmende werking. Dapson werkt vooral remmend op een specifieke ontstekingscel, de neutrofiel. Dapson vermindert bij dermatitis herpetiformis zeer snel de (ernstig) jeukende huidafwijkingen. Het werkingsmechanisme van dapson bij dermatitis herpetiformis is niet compleet opgehelderd.

Hoe goed werkt dapson?

Bij dermatitis herpetiformis werkt dapson zeer goed. Na 1 dag kunt u al een goed effect verwachten. Bij lepra heeft dapson een goed effect indien het gegeven wordt samen met 2 andere middelen (rifampicine en clofazimine).

Bij andere huidaandoeningen is het effect per persoon verschillend. U kunt dit met uw dermatoloog bespreken.

Wanneer schrijft uw dermatoloog dapson voor?

- Bij (verdenking op) dermatitis herpetiformis
- Als u lepra heeft
- Als u een (uitgebreide) huidaandoening heeft waarbij uw dermatoloog verwacht dat de dapson een goed effect heeft en waarbij lokale behandeling onvoldoende werkt

Wanneer mag u geen dapson krijgen?

- Bij overgevoeligheid voor dapson
- Bij ernstige bloedarmoede (anemie)
- Bij een (ernstig) tekort aan het enzym G6PD
- Bij acute porfyrie (een stofwisselingsziekte die ontstaat door een stoornis in de aanmaak van een enzym (een bepaald soort eiwit) dat belangrijk is voor de aanmaak van hemoglobine. Hemoglobine is de rode bloedkleurstof in rode bloedcellen.

Hoeveel tabletten moet u nemen?

Dapson is een geneesmiddel in de vorm van tabletten van 100 mg. De dosis en frequentie van inname wordt door uw dermatoloog bepaald. 

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen door het gebruik van dapson?

Tijdens het gebruik van dapson kunt u last krijgen van bijwerkingen. Niet iedereen krijgt bijwerkingen. De kans op bijwerkingen hangt af van uw eigen gevoeligheid en eventueel de hoeveelheid dapson. In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van dapson vermeld die ooit zijn voorgekomen. Wij raden u aan om de bijsluiter goed door te nemen.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:
- Misselijkheid, braken, buikpijn, gebrek aan eetlust
- Huidaandoeningen, soms ernstig
- Overgevoeligheid voor zonlicht
- Ontstaan van huidlupus
- Schade aan zenuwen, spierzwakte, bewegingsstoornissen zijn soms van blijvende aard.
- Hoofdpijn, draaiduizeligheid, slapeloosheid, stoornis in gevoelssensatie, wazig zien, oorsuizen
- Psychose, verwardheid
- Stoornissen/schade in de nierfunctie of leverfunctie
- Bloedafwijkingen (bloedarmoede, bloedafbraak, tekort aan witte bloedcellen. geelzucht)
- Tekort aan albumine (eiwit in bloed)
- Versnelde hartslag
- Onvruchtbaarheid bij mannen
- Koorts

Een allergische reactie bij gebruik van dapson kan voorkomen. Deze begint gewoonlijk 3-6 weken na het begin van de behandeling, waarbij zich verschijnselen kunnen voordoen als jeuk, koorts en huiduitslag. De toediening van dapson dient dan onmiddellijk te worden gestaakt. Een fatale afloop is beschreven.

Wanneer een of meerdere van deze verschijnselen optreden, dient u onmiddellijk uw arts te waarschuwen.

Waarom moet u uw bloed laten controleren als u dapson gebruikt?

Door gebruik van dapson kunnen bloedarmoede en bloedafbraak optreden. Dit ontstaat vooral bij personen die een bepaald enzym (G6PD enzym) missen. Voor start van de behandeling wordt bepaald of u het enzym mist. Gedurende de behandeling wordt het bloed gecontroleerd op bloedafwijkingen, lever- en nierfunctie.

Wanneer moet u uw arts waarschuwen?

U moet uw dermatoloog waarschuwen als u last krijgt van
- Bleekheid, vermoeidheid, gele verkleuring van de huid of ogen
- (Toename van) huidafwijkingen en/of jeuk
- Koorts

Wanneer u wilt stoppen met dapson is het advies om dit in overleg met uw dermatoloog te doen. Soms verdwijnt een deel van de bijwerkingen bij een verlaging van de hoeveelheid dapson. Als dapson gestopt wordt, kan dit in één keer. Er hoeft niet afgebouwd te worden.

Dapson in combinatie met andere medicijnen

Andere medicijnen die inwerken op de aanmaak van foliumzuur zoals pyrimethamine en sulfonamiden vergroten het risico op bloedafwijkingen. Bekijk samen met uw arts of u andere geneesmiddelen die bloedafbraak kunnen veroorzaken gebruikt. Hiermee is voorzichtigheid geboden.
- Geactiveerde kool kan de bloedspiegel van dapson verlagen
- Para-aminobenzoëzur kan de werkzaamheid van dapson verminderen

Wat is het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding?

Er zijn niet genoeg gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dapson gebruik tijdens de zwangerschap te kunnen beoordelen. Alleen in strikte gevallen (bv bij lepra) wordt geadviseerd om de behandeling tijdens de zwangerschap voort te zeten. Borstvoeding mag tijdens gebruik van dapson niet gegeven worden.

Bent  u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Bespreek dit dan met uw dermatoloog.

Wat kunt u zelf wel/niet doen?

U mag met dit middel autorijden. Dapson kan echter wazig zien en duizeligheid veroorzaken. Als u last krijgt hiervan, is auto rijden niet verstandig.

Bovenstaande informatie is geen vervanging van de bijsluiter die u in de verpakking van dapson vindt. Wij adviseren u ook de bijsluiter goed door te lezen. Hebt u na het lezen van de deze folder en/of de bijsluiter nog vragen, dan kunt u deze met uw dermatoloog bespreken.