Handige links

Huidpatiënten Nederland

Op de website van Huidpatiënten Nederland staat onder andere een overzicht van dermatologische patiëntenverenigingen.

www.huidpatienten-nederland.nl

 

Nederlands Lymfoedeem Netwerk (NLNet)

Nederland telt meer dan 250.000 patiënten met aandoeningen van het lymfvaatstelsel. Patiënten vallen vaak tussen de wal en het schip. In Nederland gezondheidsland is er in het algemeen sprake van een zekere onderschatting van deze ziekte die als chronische aandoening de kwaliteit van het leven sterk kan aantasten en tot invaliditeit kan leiden. Vroegtijdige herkenning, chronische behandeling en begeleiding zijn voor patiënten erg belangrijk. Vooral bij ouders van kinderen met lymfoedeem bestaat grote behoefte aan onderlinge contacten en uitgebreide informatie over de aandoening van hun kind. Stichting Het NLNet is officieel op 31 januari 2006 opgericht. De Stichting Het Nederlands Lymfoedeem Netwerk is een landelijke organisatie voor alle patiënten met lymfoedeem, zowel primair als secundair, kinderen (en ouders) met lymfoedeem en patiënten met lipoedeem.

www.lymfoedeem.nl

 

NFU Hidradenitis Suppurativa Expertise Centrum

Het NFU Hidradenitis Suppurativa Expertise Centrum in Rotterdam is een onderdeel van de afdelingen Dermatologie van het Erasmus Universitair Medisch Centrum en DermaHaven. HS is een chronische aandoening met een wisselend beloop. Op dit moment is er geen genezende behandeling voor HS. De behandeling van HS bestaat uit ontstekingsremmende geneesmiddelen en chirurgie in combinatie met leefstijladviezen. Het is ook mogelijk om mee te doen aan experimentele behandelingen. Er zijn verschillende zorgprofessionals bij de zorg van HS patiënten betrokken.

hidradenitisexpertisecentrum.nl

 

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)

Huidtherapeuten behandelen patiënten met een zieke of beschadigde huid op verwijzing van een huisarts of specialist. Doel van de behandeling is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking als gevolg van een huidaandoening. Littekens, brandwonden, acne, overbeharing en oedeem. Het zijn voorbeelden van problemen waarmee de huidtherapeut u kan helpen. Een huidtherapeut werkt in een eigen praktijk, in een groepspraktijk, in een gezondheidscentrum of in een ziekenhuis. Sinds 1978 behartigt de NVH als paramedische beroepsvereniging de belangen van huidtherapeuten in Nederland.

www.huidtherapie.nl

 

Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie

De NVPD stelt zich tot doel het bevorderen, verspreiden en toepassen van kennis en inzichten, alsmede het bevorderen van de samenwerking van professionals op het gebied van de psychodermatologie. De NVPD streeft naar een brede toepassing van psychodermatologische inzichten in wetenschappelijk onderzoek en in de klinische praktijk. Zij is multidisciplinair van samenstelling. Leden van de NVPD zijn onder meer dermatologen, psychiaters, psychologen, dermatologisch verpleegkundigen en medisch maatschappelijk werkers.

www.psychodermatologie.nl

 

Stichting Melanoom

Een website voor patiënten met melanoom, oogmelanoom en andere vormen van huidkanker. De Stichting geeft voorlichting en informatie, met name de preventie van huidkanker is een belangrijk onderwerp. Sinds 1995 komt Stichting Melanoom op voor de belangen van patiënten en biedt zij ondersteuning door middel van verschillende vormen van lotgenotencontact.

www.melanoom.nfk.nl

 

Vulva Poli

De vulvapoli is meestal een samenwerking tussen de afdelingen dermatologie en gynaecologie. Vulva betekent de uitwendige geslachtsdelen van de vrouw. Klachten van de vulva beïnvloeden de kwaliteit van leven in negatieve zin. Pijn, jeuk en seksuele problemen zijn veel voorkomende klachten. Er zijn vrouwen die vele jaren klachten hebben voordat ze een arts bezoeken, en ook dan kan het nog lang duren voordat een diagnose gesteld wordt en de klachten verholpen kunnen worden. Het is gebleken dat vrouwen met vulvaproblemen die op een vulvapoli door gynaecoloog en dermatoloog gezien worden vaak snel en goed geholpen kunnen worden. Er is daarom veel vraag naar deze vorm van zorg. Het doel van deze website is om een wegwijzer te worden voor vrouwen met vulvaklachten, en hulpverleners, in Nederland. Deze website wordt beheerd door de Reinier de Graaf Groep.

www.vulvapoli.nl

 

Wikipedia Huid

Een informatieve website over de huid van ‘s werelds meest bekende online enyclopedie.

wikipedia

 

Spot the Dot

Een informatieve website over het belang van preventie en detectie van huidkanker.

Spot the Dot