NVDV

  • foto; Marjolein Wintzen
  • foto; Marjolein Wintzen
  • foto; Jim Heirbaut
  • foto; Thomas Donker
  • foto; Thomas Donker

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). De NVDV is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen, en dus geen patiëntenvereniging. De vereniging omvat ongeveer 480 dermatologen, alsmede ongeveer 190 artsen in opleiding tot dermatoloog. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, maar ook via een medium als deze website.

Dermatologische aandoeningen

Op deze website vindt u informatie over de meest voorkomende dermatologische aandoeningen waarmee men bij een huisarts of dermatoloog terechtkomt. Deze informatie kunt u vinden in het menu onder 'De patiënt'.

Een deel van deze teksten zijn ook in papieren versie in de spreekkamer van de dermatoloog aanwezig.

Voor aanvullende vragen over uw huidaandoening kunt u terecht bij uw huisarts of dermatoloog.

Commissie Geneesmiddelen

Een commissie Geneesmiddelen is een commissie in een ziekenhuis met als doel dat alle betrokken partijen het beleid op het gebied van dure geneesmiddelen van hun instelling bepalen en bespreken (samenvatting Visie Geneesmiddelen 2016, Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Voor de beoordeling en het toelaten van deze middelen van een ziekenhuis heeft de commissie Geneesmiddelen het standpunt van een wetenschappelijke vereniging nodig.

De standpunten van de NVDV zijn terug te vinden in richtlijnen, off-label richtlijnen, leidraden en standpunten onder de 'Kwaliteitsdocumenten'.

Wij hopen dat u zich op deze site thuis voelt en dat de informatie die u wordt geboden voldoende is.