Wat doet een dermatoloog?

Een dermatoloog (huidarts) behandelt mensen met aandoeningen van de huid en de daaraan grenzende slijmvliezen. De dermatologie is een medisch specialisme dat zich in brede zin richt op de diagnostiek en behandeling van huidziekten en van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). De leer van soa’s heet venereologie en ons medisch specialisme heet dan ook officieel de dermatovenereologie.

Er zijn in Nederland ongeveer 480 dermatologen. De diversiteit aan huidziekten en huidafwijkingen is zeer groot. Het betreft zowel aangeboren als verworven aandoeningen, goedaardige en kwaadaardige gezwellen, huidinfecties, ontstekingsprocessen, allergische aandoeningen, beschadigingen van de huid door omgevingsfactoren, spataderen aan de benen en de gevolgen daarvan, anale klachten, chronische wonden en cosmetische afwijkingen. Tot de infecties behoren ook de soa’s.

De dermatoloog blijft gedurende de gehele behandeling actief bij de patiënt betrokken, omdat hij of zij niet alleen het onderzoek uitvoert, maar ook de behandeling, waaronder steeds meer chirurgische ingrepen en specifiek dermatologische behandelingstechnieken. Hiertoe worden de cryochirurgie (bevriezingstherapie), de elektrochirurgie, de lichttherapie en lasertherapie van de huid gerekend. Dermatologie is vooral een poliklinisch vak. Op de polikliniek heeft de dermatoloog tijdens het spreekuur een groot aantal patiëntencontacten. Sommige vergen veel tijd, andere heel weinig. De dermatoloog kijkt niet alleen naar de huid, maar heeft ook aandacht voor hoe de patiënt ‘in zijn vel zit’ en hoe iemand zijn kwaal beleeft.

Hoe gaat de dermatoloog te werk?

De dermatoloog ziet vrijwel alle patiënten op de polikliniek en is meestal bij de behandeling van begin tot eind zelf betrokken. Slechts enkele patiënten worden opgenomen in het ziekenhuis voor behandeling. Ook bestaat soms de mogelijkheid tot dagbehandeling.

Terug naar Dermatologie