Richtlijnen bewerkt in patiëntentaal

Zodra een richtlijn voor professionals officieel is goedgekeurd, volgt ook altijd een bewerking daarvan voor patiënten. Deze patiëntenversies zijn een van de richtlijn afgeleid product van de officiële medische richtlijnen. Deze patiëntenversies volgen in grote lijnen de inhoud van de officiële richtlijn en zijn onder verantwoordelijkheid van de werkgroepen tot stand gekomen. De bij het onderwerp betrokken patiëntenverenigingen (of als die er niet zijn, de koepel van de patiëntenverenigingen – Huidpatiënten Nederland) hebben daar ook aan bijgedragen. Naast deze patiëntenversies heeft de NVDV ook patiëntenfolders, met voorlichtingsmateriaal over dermatologische aandoeningen.

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

H

 

L

 

P

 

V