Patiëntenfolders

Op deze website vindt u informatie over de meest voorkomende dermatologische aandoeningen waarmee men bij een huisarts of dermatoloog terechtkomt. Deze informatie stelt u in staat om zelfstandiger en bewuster met uw gezondheidsproblemen om te gaan. Steeds meer mensen willen immers zelf kunnen meebeslissen over de te volgen therapie en de te gebruiken medicijnen.

Per ziekte wordt beschreven wat de verschijnselen zijn, hoe de diagnose wordt gesteld en welke onderzoeken u daarbij kunt verwachten, wat de behandelingsmogelijkheden zijn, wat u zelf kunt doen, hoe de vooruitzichten zijn en eventueel waar u aanvullende informatie kunt krijgen.

De aangeboden informatie is zoveel mogelijk gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. De teksten worden om de vijf jaar herzien, of eerder indien daar aanleiding toe is.

Wat betreft de medicijnen leest u welke meestal worden voorgeschreven. Hierbij is het handig te weten dat geneesmiddelen vaak verschillende namen hebben. De stofnaam, ook wel algemene of generieke naam genoemd, geldt wereldwijd en mag door iedereen worden gebruikt. Dat is de naam zoals die ook op deze website is vermeld. De naam die de fabrikant aan het geneesmiddel heeft gegeven en die vaak veel bekender is (herkenbaar aan het teken ®), wordt hier niet vermeld.

Algemeen

Allergie

SOA

Behandelingen

Indien je als aios een patiëntenfolder wilt schrijven, dan kan je ons dit laten weten aan m.staartjes@nvdv.nl. Er is hierover een brief verzonden naar de opleiders. Deze folders moeten nog worden geschreven.