Hemd en Haar

De huid heeft vele functies en is even vaak bezongen als miskend, liefdevol verzorgd maar ook achteloos aan haar lot overgelaten of zelfs mishandeld. Daarnaast is de huid door de eeuwen heen een inspiratiebron gebleken voor talloze kunstenaars. Het boek Hemd&haar bevat cultuurfilosofische verkenningen die dieper inzicht geven in de zinvolle, zinrijke en zinnelijke betekenislagen van de huid. Het boek is vorstelijk geïllustreerd.

Hemd en Haar