Richtlijnen

Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en -gebruikers. Richtlijnen maken deel uit van de professionele standaard, bevatten meer (minimumnorm) of minder (streefnorm) normatieve uitspraken en hebben mede daardoor een juridische betekenis. Een dermatoloog kan in voorkomende gevallen, bijvoorbeeld om beter tegemoet te komen aan de wensen van een patiënt, van een richtlijn afwijken. Ook het beleid in een ziekenhuis kan ertoe leiden dat men in een bepaalde situatie anders handelt dan in een richtlijn wordt aanbevolen. Een multidisciplinaire richtlijn is zodanig opgezet dat meerdere disciplines zich verantwoordelijk voelen voor de toepassing ervan.

 

Richtlijn

Database

Bijbehorende documenten

Naam vereniging

Jaar

 Acneïform dermatosen / Acne

Samenvatting Acne (2014)

Richtlijn Acne (herformulering 2013)

 NVDV  2014
Actinische Keratose  Actinische keratose Samenvatting actinische keratose NVDV 2017
Alopecia androgenetica   Off-label Finasteride
Alopecia areata Alopecia areata  Diphencyprone BAD 2012
Basaalcelcarcinoom Basaalcelcarcinoom  Samenvatting BCC NVDV 2015
Biologicals Biologicals NVR 2011
Bulleus pemphigoid

BAD (ENG)

DDG (DE)

EDF (ENG)

Chronische spontane urticaria Chronische spontane urticaria

Resultaten samenvatting KEA model adaptatie Xolair in CSU – analyse tov Standard of Care

Xolair_Contra-expertise Evaluation_Report_version_2

Patiëntenversie Richtlijn CSU

Samenvatting Richtlijn CSU

NVDV 2015
Cellulitis en erysipelas Cellulitis en erysipelas Samenvatting cellulitis en erysipelas NVDV 2013
Congenitale Melanocytaire Naevi NVDV 2017
Constitutioneel eczeem  Constitutioneel eczeem Samenvatting constitutioneel eczeem NVDV  2014
Contacteczeem Contacteczeem Samenvatting contacteczeem NVDV 2013

Cutane lupus

Cutaneous lupus erythematosus Guidelines

DDG (Duits)

EDF (ENG)

2013
Decubitus Samenvatting decubitus V&VN 2011
Dermatitis herpetiformis Dermatitis herpetiformis Samenvatting dermatitis herpetiformis  MDL  2008
Dermatomyositis Samenvatting dermatomyositis  NVR  2005
Diabetische voet Samenvatting diabetische voet  NIV, CBO en NDF  2006
Eczeem Samenvatting constitutioneel eczeem  NVDV 2014
Erysipelas en cellulitis  Erysipelas en cellulitis Samenvatting cellulitis en erysipelas NVDV 2013
Hidradenitis suppurativa Hidradenitis Samenvatting Hidradenitis suppurativa NVDV 2017
Hyperhidrosis Hyperhidrosis Patiëntenversie hyperhidrosis NVDV 2016
Infectiepreventie maatregelen bij dermatochirurgische ingrepen NVDV 2017
Jodiumhoudende contrastmiddelen Jodiumhoudende contrastmiddelen NVvR 2007
Lichen planus Lichen planus Samenvatting lichen planus  NVDV 2012
Lichen sclerosus Lichen sclerosus Samenvatting lichen sclerosus
Behandeltevredenheid lichen sclerosus
 NVDV  2012
Lymeziekte Lymeziekte Samenvatting lymeborreliose CBO 2013
Lipoedeem Lipoedeem Samenvatting lipoedeem  NVDV 2013
Lymfoedeem Lymfoedeem Samenvatting lymfoedeem NVDV 2014
Melanoom Melanoom Samenvatting melanoom
Lastmeter
 NMW  2012
Neurodermitis DDG (DE)  2015
Pemphigus vulgaris

BAD (ENG)

DDG (DE)

EDF (ENG)

Peri-anaal eczeem DDG (Duits) 2014
Plaveiselcelcarcinoom (2018) Plaveiselcelcarcinoom (versie 2010, laatst aangepast januari 2012) Samenvatting plaveiselcelcarcinoom (versie 2015)  NVDV 2018
Psoriasis

Psoriasis

Samenvatting richtlijn psoriasis

 

Protocollen zie D-page

NVDV 2017
Rosacea Rosacea Samenvatting Rosacea NVDV 2010
Sclerosing diseases of the skin EDF (ENG) 2017
Soa Soa

Samenvattingskaart Soa

Definitieve multidisciplinaire richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (herziening 2018)

NVDV
NVMM
2018
Spinocellulair carcinoom Plaveiselcelcarcinoom Samenvatting plaveiselcelcarcinoom NVDV 2011
Varicella (waterpokken) Varicella  NVMM  2010
Vasculitis Vasculitis Samenvatting vasculitis NVDV 2010
Veneuze pathologie Compressietherapie
Diepe veneuze ziekte
Ulcus cruris venosum
VaricesAddendum RL Ven.pathologie – hoofdstuk Neo-varices 2016
Samenvatting:
Compressietherapie

Diepe veneuze ziekte
Ulcus cruris venosum
Varices
Varices indicatorenset
Addendum varices
NVDV en NVVH 2014
Veneuze trombo-embolie CBO 2008
Vitiligo Vitiligo

Samenvatting vitiligo

Patiëntenversie Richtlijn Vitiligo

NVDV 2005
Voedselprovocatie Voedselprovocatie Samenvatting Voedselprovocatie NVvA 2015

Terug naar Kwaliteitsdocumenten