Richtlijnen

Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en -gebruikers. Richtlijnen maken deel uit van de professionele standaard, bevatten meer (minimumnorm) of minder (streefnorm) normatieve uitspraken en hebben mede daardoor een juridische betekenis. Een dermatoloog kan in voorkomende gevallen, bijvoorbeeld om beter tegemoet te komen aan de wensen van een patiënt, van een richtlijn afwijken. Ook het beleid in een ziekenhuis kan ertoe leiden dat men in een bepaalde situatie anders handelt dan in een richtlijn wordt aanbevolen. Een multidisciplinaire richtlijn is zodanig opgezet dat meerdere disciplines zich verantwoordelijk voelen voor de toepassing ervan.

 

Richtlijn

Database

Bijbehorende documenten

Naam vereniging

Jaar

Actinische Keratose Actinische keratose Samenvatting actinische keratose NVDV 2017
Alopecia androgenetica   Off-label Finasteride
Alopecia areata Alopecia areata  Diphencyprone BAD 2012
Basaalcelcarcinoom Basaalcelcarcinoom  Samenvatting BCC NVDV 2015
Biologicals Biologicals NVR 2011
Bulleus pemphigoid

BAD (ENG)

DDG (DE)

EDF (ENG)

Chronische spontane urticaria Chronische spontane urticaria

Resultaten samenvatting KEA model

Xolair Contra-expertise

Patiëntenversie Richtlijn CSU

Samenvatting Richtlijn CSU

NVDV 2015
Cellulitis en erysipelas Cellulitis en erysipelas Samenvatting cellulitis en erysipelas NVDV 2013
Congenitale Melanocytaire Naevi NVDV 2017
Constitutioneel eczeem  Constitutioneel eczeem Samenvatting constitutioneel eczeem NVDV  2014
Contacteczeem Contacteczeem Samenvatting contacteczeem NVDV 2013
Cutane lupus DDG (Duits) 2013
Decubitus Samenvatting decubitus V&VN 2011
Dermatitis herpetiformis Dermatitis herpetiformis Samenvatting dermatitis herpetiformis  MDL  2008
Dermatomyositis Samenvatting dermatomyositis  NVR  2005
Diabetische voet Samenvatting diabetische voet  NIV, CBO en NDF  2006
Eczeem Samenvatting constitutioneel eczeem  NVDV 2014
Erysipelas en cellulitis  Erysipelas en cellulitis Samenvatting cellulitis en erysipelas NVDV 2013
Hidradenitis suppurativa Hidradenitis Samenvatting Hidradenitis suppurativa NVDV 2017
Hyperhidrosis Hyperhidrosis Patiëntenversie hyperhidrosis NVDV 2016
Infectiepreventie maatregelen bij dermatochirurgische ingrepen NVDV 2017
Jodiumhoudende contrastmiddelen Jodiumhoudende contrastmiddelen NVvR 2007
Lichen planus Lichen planus Samenvatting lichen planus  NVDV 2012
Lichen sclerosus Lichen sclerosus Samenvatting lichen sclerosus
Behandeltevredenheid lichen sclerosus
 NVDV  2012
Lymeziekte Lymeziekte Samenvatting lymeborreliose CBO 2013
Lipoedeem Lipoedeem Samenvatting lipoedeem  NVDV 2013
Lymfoedeem Lymfoedeem Samenvatting lymfoedeem NVDV 2014
Melanoom Melanoom Samenvatting melanoom
Lastmeter
 NMW  2012
Multidisciplinaire Richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (concept) NVDV
NVMM
2018
Pemphigus vulgaris

BAD (ENG)

DDG (DE)

EDF (ENG)

Peri-anaal eczeem DDG (Duits) 2014
Plaveiselcelcarcinoom Plaveiselcelcarcinoom Samenvatting plaveiselcelcarcinoom  NVDV  2011
Psoriasis Psoriasis Samenvatting psoriasis
CVZ – vergoedingscriteria biologicsToevoeging klasse IL17-remmers en small-molecule inhibitor apremilast – patiënten met plaque psoriasis
Protocollen zie D-page
NVDV 2011
Rosacea Rosacea Samenvatting Rosacea NVDV 2010
Soa Soa Samenvattingskaart Soa NVDV
NVMM
2018
Spinocellulair carcinoom Plaveiselcelcarcinoom Samenvatting plaveiselcelcarcinoom NVDV 2011
Urticaria (chronische spontane)

Resultaten samenvatting KEA model

Xolair Contra-expertise

Patiëntenversie Richtlijn CSU

Samenvatting Richtlijn CSU

NVDV 2015
Varicella (waterpokken) Varicella  NVMM  2010
Vasculitis Vasculitis Samenvatting vasculitis NVDV 2010
Veneuze pathologie Compressietherapie
Diepe veneuze ziekte
Ulcus cruris venosum
VaricesAddendum RL Ven.pathologie – hoofdstuk Neo-varices 2016
Samenvatting:
Compressietherapie

Diepe veneuze ziekte
Ulcus cruris venosum
Varices
Varices indicatorenset
Addendum varices
NVDV en NVVH 2014
Veneuze trombo-embolie CBO 2008
Vitiligo Vitiligo

Samenvatting vitiligo

Patiëntenversie Richtlijn Vitiligo

NVDV 2005
Voedselprovocatie Voedselprovocatie Samenvatting Voedselprovocatie NVvA 2015

Terug naar Kwaliteitsdocumenten