Off-label richtlijnen

Naast de richtlijnen met de EBRO- of GRADE-methode zijn er ook off-label richtlijnen. Deze omvatten aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van specifieke medicijnen. Off-label voorschrijven, houdt in dat een geneesmiddel wordt gebruikt buiten de indicatie(s) waarvoor het middel is geregistreerd. Voor indicaties waarvoor geen registratie is aangevraagd, heeft dan geen afweging plaatsgevonden door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA). Om die reden worden bij wet strengere eisen gesteld aan het off-label voorschrijven en heeft de NVDV voor diverse middelen de indicaties omschreven die verantwoord / zinvol worden geacht op basis van wetenschappelijk onderbouwde literatuur. Daarnaast moeten bij het voorschrijven de patiënt en de apotheker goed geïnformeerd worden. Ook kan het zijn dat bepaalde off-label-indicaties niet worden vergoed door verzekeraars.

Off-label richtlijn

Database

Naam vereniging

Jaar

Azathioprine Azathioprine NVDV 2010
Ciclosporine NVDV 2012
Diphencyprone (bij alopecia areata) NVDV 2015
Finasteride (bij alopecia androgenetica) NVDV 2013
Fumaarzuur NVDV 2012
Sulfasalazine NVDV 2012

Terug naar Kwaliteitsdocumenten