D-page

Het bestuur van de NVDV heeft zich ten doel gesteld een nieuwe website voor dermatologen (D-page) te ontwikkelen, waarmee elke dermatoloog voor de koffie idealiter ’s morgens zijn / haar computer opstart. Het doel van deze D-page is om alle benodigde informatie voor dermatologen overzichtelijk en goed toegankelijk te maken. Met links naar veelgebruikte websites, richtlijnen / patiëntenfolders, discussiegroepen, complicatieregistraties, ziekte-specifieke registraties en de benodigdheden voor accreditatie en visitatie.

Op deze site staan verschillende registratieformulieren waarmee dermatologen zaken kunnen vastleggen die wij met zijn allen belangrijk vinden.

 

Open D-page