Verstandige keuzes

Verstandige Keuzes zijn bewezen (evidence) aanbevelingen bij een bepaalde behandeling. Ze zijn bedoeld als stimulans voor artsen en patiënten om het gesprek aan te gaan over wat de best passende behandeling is op het juiste moment. Deze gesprekken over het nut en de noodzaak van bepaalde medische testen en behandelingen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. In het verlengde daarvan kunnen ze leiden tot kostenbeheersing. Het gaat niet om het zoeken naar de goedkoopste manier van behandeling, maar om samen te beslissen over de best passende behandeling voor de individuele patiënt. Verstandige Keuzes worden gepubliceerd door de Federatie van Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen. Patiëntenfederatie NPCF helpt bij de verspreiding van de materialen.

Verstandige Keuzes bij constitutioneel eczeem en galbulten

Verstandige Keuzes bij spataders en open been