FMS; De raad van…

De Raden van de Federatie Medisch Specialisten (FMS)  maken wetenschappelijk beleid over de medisch specialistische zorg. Er zijn vier raden waar vertegenwoordigers van de beroepsgroepen zitting in hebben:

Raad Kwaliteit

De Raad Kwaliteit maakt beleid op het terrein van kwaliteit van medisch specialistische zorg. De raad adviseert (gevraagd en ongevraagd) het bestuur van de FMS.

De NVDV vaardigt gemandateerd leden dr. A.J. Oosting (secretaris NVDV) en / of dr. J.J.E. van Everdingen (directeur NVDV) af naar de Raad Kwaliteit.

De Raad Kwaliteit vergadert vijf keer per jaar.

Raad Beroepsbelangen

De Raad Beroepsbelangen bepaalt welke thema’s en doelstellingen zij per jaar nastreven.

Mevrouw dr. S. de Mare is beleidsadviseur beroepsbelangen van de NVDV, zij participeert in de Raad Beroepsbelangen.

Raad Opleiding

Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de 30 erkende wetenschappelijke verenigingen. De Raad Opleiding neemt een belangrijke rol in bij het opstellen en initiëren van het landelijk opleidingsbeleid.

Dr. V. Sigurdsson (bestuurslid NVDV en commissie Concilium) woont de vergaderingen van de Raad Opleiding bij.

De Raad komt vier tot zes keer per jaar bij elkaar.

Raad Wetenschap en Innovatie

Wetenschap is een belangrijk onderwerp voor de FMS. In 2015 wordt een inventarisatie uitgevoerd om zowel inzicht te krijgen in het huidige wetenschapsveld als in de wensen en verwachtingen van betrokken interne en externe partijen. Hiervoor is een kwartiermaker vanuit de FMS aangesteld.

Dr. D. Hijnen en dhr. E.M. Baerveldt van de NVDV participeren in de Raad Wetenschap en Innovatie.

Meer informatie over deze raden vindt u op de website van de FMS.