Bestuur

dr. K-P. de Roos

Voorzitter NVDV

  • Raad van Advies NVH, onbezoldigd
  • Secretaris Stichting Peregrinus, onbezoldigd
  • Lid expertgroep van de Hart&Vaatgroep, onbezoldigd

dr. A.J. Oosting

Secretaris

  • Adviseur U-Consultancy, onbezoldigd
  • Docent U-Consultancy, bezoldigd

 

Mw. dr. M.B. Maessen-Visch

Penningmeester

Mw. Y.J. Assen

Lid

Dhr. dr. V. Sigurdsson

Lid