Campagne Huidkanker 2016

In 2016 wordt er op zaterdag 21 mei opnieuw een ‘Huidkankerdag’ georganiseerd! Meer informatie op www.huidkankerdag.nl. Op 15 april start de online inschrijving. Perspectieven op de Huidkankerdag: van primaire preventie tot aan juridische aspecten_ K-P. de Roos, J.B. Terra, F....

Concepttekst richtlijn basaalcelcarcinoom

Geachte collegae, Op het forum van de D-page is de concepttekst van de richtlijn Basaalcelcarcinoom 2015 geplaatst. Deze versie is een modulaire herziening, we hebben de herziende tekst blauw gemaakt. Indien u op- of aanmerkingen heeft op de blauwe tekst, vernemen wij dit graag van u. U kunt deze tot uiterlijk 18 januari 2016 kenbaar maken door te reageren via het forum, of per e-mail s.karsch@nvdv.nl. Met vriendelijke groet, Bureau NVDV Saskia Karsch Wetenschappelijk...

29 oktober Wereld Psoriasis Dag

Enkele jaren geleden is 29 oktober wereldwijd uitgeroepen tot World Psoriasis Day (WPD). Op www.worldpsoriasisday.com kunt u alles lezen over de doelstellingen van deze dag en welke landen er allemaal bij betrokken zijn. Over de hele wereld worden op of rond deze dag activiteiten georganiseerd. De NVDV doet hieraan mee. Wij maakten een korte video over de sociale reacties op mensen met deze huidaandoening. U kunt het filmpje op YouTube bekijken via deze...

Uitreiking FEDERA prijs

Op vrijdag 25 september as wordt de prestigieuze FEDERA  prijs aan de dermatoloog Prof. Rob Stern van de Harvard Universiteit, USA uitgereikt. Het werk van Stern is baanbrekend en alom, ook onder de Nederlandse dermatologen, bekend. De relatie lichttherapie en huidkanker werd door hem aangetoond in een grote cohortstudie opgesteld vanaf de aanvang van de PUVA therapie in het begin van de jaren zeventig. Wij, dermatologen, kunnen er trots op zijn dat ook een dermatoloog de kans heeft gekregen deze prestigieuze prijs te mogen ontvangen. Prof. Stern zal tijdens de FEDERA dag, gehouden aan Universiteit Twente, een voordracht houden. De Nederlandse dermatoloog mag daar niet ontbreken. De NVvO, waar de NVDV een bestuursfunctie bekleedt, is mede organisator van de FEDERA dag 2015. Het zou goed zijn veel dermatologen bij deze voor het vakgebied zo belangrijke erkenning van ons wetenschappelijk onderzoek in de zaal te mogen aantreffen. Via deze link kunt u nadere informatie verkrijgen....