Brief behandelprotocollen

Betreft: Herziening behandelprotocollen inflammatoire dermatosen

 

Geachte collegae,

Op de D-page van de NVDV zijn enkele behandelprotocollen systemische therapie bij psoriasis herzien. Het betreft de behandelprotocollen van: Fumaraten, Methotrexaat, en Biologicals. Tevens is er een behandelprotocol Apremilast opgesteld. De protocollen cyclosporine en neotigason zijn ongewijzigd gebleven.

Deze protocollen kunnen geraadpleegd en gedownload worden. Het kan u helpen bij het voorschrijven van deze middelen als u daar nog niet zoveel ervaring mee heeft, het maakt het mogelijk meer systematiek in het werken met deze middelen te verkrijgen en maakt ook een meer verantwoorde ondersteuning bij het voorschrijven door nurse-practioner of physician-assistent mogelijk.

De protocollen zijn direct afgeleid uit de (herziene) richtlijn psoriasis (2017), geredigeerd door de werkgroep inflammatoire dermatosen en dienen dan ook als een richtlijn beschouwd te worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mede namens W.J.A de Kort

Namens de werkgroep inflammatoire dermatosen,

 

Mijke Hofhuis, arts-onderzoeker van de NVDV