Herzien versie folder Hirsutisme

De commissie Patiëntenvoorlichting heeft de folder over hirsutisme herzien en voorzien van extra informatie over Eflornithine.

U kunt de folder inzien of downloaden onder de algemene folders.